اوضاع همیشه اونجوری که فکر می کنی نیست

ترس هامون میتونند ما رو فریب بدن
از تغییر بترسوننمون،بترسیم که ادامه بدیم!

ولی معمولاً پشت ترس هامون فرصت هایی دوم نهفته است :)
فرصت دوم زندگی...پیروزی...خانواده و عشق ;)

این فرصت ها هر روز پیش نمیان :(
پس وقتی میان باید شجاع باشیم.

از فرصت تا میتونیم استفاده کنیم 

Related image