کسی نمیتونه عاشقارو از هم جدا کنه
عاشقا خودشون جدا میشن
چونکه توانشون رو از دست میدن
مبارزه نمیکنن و به یکی دیگه باور میکنن
میترسن
چونکه نمیدونن چطور باید مبارزه کنن
ترجیح میدن ارزوهاشون رو بخاطر دیگران به تاخیر بندازن
با حرف بقیه حرکت میکنن
یا اینکه نمیتونن ببخشن
از احساسات خودشون میترسن
وقتی یه روزی به چیزایی که ازشون پشیمون شدین و یا به اشتباهی که کردین فکر میکنین
یوقت میبینین که زمان گذر کرده و رفته
نمیدونم چی روی عشقتون سایه انداخته اما یه چیزی رو خوب میدونم 
اونم اینکه اگر گذشته یا حرف بقیه رو وارد رابطه اتون بکنید یه روزی حتما جدا میشید
پشت سرتون ای کاش به جا نزارید بلکه به اینده نگاه کنید
گذشته تجربه شد و تموم شد و عوض نمیشه
ولی خودتون میتونین ایندتون رو رقم بزنید
فقط به یه چیز تسلیم بشید اونم عشقتون باشه
وگرنه اینجوری مثل من پشت سر عشقتون رو نگاه میکنید
 تنها میمونین
Image result for girl