تمام قلب های شکسته دنیا هنوز هم می تپند

قلب من هم می تپه ولی زخم خورده است*متن یک اهنگ*امیدوارم زودتر خوب بشه

نجات یک زندگی بهونه کشتن یکی دیگه نیست و قدرت بدون ایمان معنایی نداره

مسئله ای ک بهش ایمان دارم اینه که زمان همه چیز رو عوض میکنه و تاریخ در یک زنجیره می چرخه!

نتیجه تصویری برای ‪broken heart‬‏