بعضی شب ها هستش که میگن ای کاش صبح نشه
چون خورشید بعضی مواقع نمیتونه برای روشن کردن تاریکی وجودتون کافی باشه
اون تاریکی پشت سرتون میاد تا اینکه شما بتونید خودتونو از تاریکی نجات بدید
Related image