سخنور فواد Member of Tehran Children and Adolescents Writers Association 2007 Martial Arts Action of Cinema IR/M_A_C Narrator&Presenter Dubbing Radical positive -------- عضو انجمن نویسندگان کودک و نوجوان تهران1386 سینمای اکشن هنرهای رزمی ایران M_A_C گوینده و مجری"دوبلور" رادیکال مثبت http://fatemehtourke.mihanblog.com 2020-02-24T16:28:16+01:00 text/html 2020-02-22T20:27:58+01:00 fatemehtourke.mihanblog.com Fatemeh Tourke تنها نمانید http://fatemehtourke.mihanblog.com/post/67 <font face="Mihan-Iransans" size="3">کسی نمیتونه عاشقارو از هم جدا کنه</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">عاشقا خودشون جدا میشن</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">چونکه توانشون رو از دست میدن</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">مبارزه نمیکنن و به یکی دیگه باور میکنن</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">میترسن</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">چونکه نمیدونن چطور باید مبارزه کنن</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ترجیح میدن ارزوهاشون رو بخاطر دیگران به تاخیر بندازن</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">با حرف بقیه حرکت میکنن</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">یا اینکه نمیتونن ببخشن</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">از احساسات خودشون میترسن</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">وقتی یه روزی به چیزایی که ازشون پشیمون شدین و یا به اشتباهی که کردین فکر میکنین</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">یوقت میبینین که زمان گذر کرده و رفته</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">نمیدونم چی روی عشقتون سایه انداخته اما یه چیزی رو خوب میدونم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">اونم اینکه اگر گذشته یا حرف بقیه رو وارد رابطه اتون بکنید یه روزی حتما جدا میشید</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">پشت سرتون ای کاش به جا نزارید بلکه به اینده نگاه کنید</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">گذشته تجربه شد و تموم شد و عوض نمیشه</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ولی خودتون میتونین ایندتون رو رقم بزنید</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">فقط به یه چیز تسلیم بشید اونم عشقتون باشه</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">وگرنه اینجوری مثل من پشت سر عشقتون رو نگاه میکنید</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;تنها میمونین</font></div><div><img src="https://www.nationalcompadresnetwork.org/wp-content/uploads/2018/03/9a6c89d1-cba7-46f4-aaca-738f863b0494.jpg" alt="Image result for girl"></div><div><br></div> text/html 2020-01-26T15:27:24+01:00 fatemehtourke.mihanblog.com Fatemeh Tourke تقدیر http://fatemehtourke.mihanblog.com/post/65 <font face="Mihan-Iransans" size="4">آدم هایی که سعی می کنند در مورد زندگی دیگران تصمیم بگیرند</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">به خاطر حرص های خودشان همه ی راه ها را امتحان می کنند</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">تله می گذارند،دروغ می گویند و ...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">الان میدانی چه می شود؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="5">تقدیر بسیار به شما میخندد!</font></div><div><img src="https://elplanetaurbano.com/wp-content/uploads/2019/03/Wanderlust7-759x500.jpg" alt="Related image"></div> text/html 2020-01-16T07:47:27+01:00 fatemehtourke.mihanblog.com Fatemeh Tourke نا معلوم http://fatemehtourke.mihanblog.com/post/64 <font face="Mihan-Iransans" size="4">چه یار باشی چه زخم ، هم لطفت روی سرم جا داره هم غضبت.</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">گاهی نه با یار می شه سر کرد نه بی یار ...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">مخصوصا اگه اونی که تو دلت جا کرده زخمی هم باشه :)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">هرکاری بکنی نمیشه :(</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">اگه بگی هر جور که هستی قبولت دارم ، عشقت بزرگ می شه اما-</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">اگه دوتا آتیش بهم برسن همهجا رو آتیش فرا میگیره!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">#آواره</font></div><div><img src="https://c4.wallpaperflare.com/wallpaper/274/569/184/konigstein-bowl-glass-tree-stump-wallpaper-preview.jpg" alt="Related image"></div> text/html 2020-01-14T22:17:00+01:00 fatemehtourke.mihanblog.com Fatemeh Tourke برزخ http://fatemehtourke.mihanblog.com/post/63 <p><font size="4" face="Mihan-Iransans">نمیدانم تو تاوان کدامین گناه ناکرده ام هستی </font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Iransans">که این چنین تو را می طلبم و هم نه! </font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Iransans">بی گمان تو دشوار ترین عذاب در میان ندانسته هایم هستی </font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Iransans">چرا که سخت ترین شکنجه </font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Iransans">در برزخ خواستن ها و نخواستن هاست </font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Iransans">که من در آن معلق مانده ام./فاطمه ترک </font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Iransans">1398.10.25/01:41 </font></p><p><img src="https://art.ngfiles.com/images/211000/211402_zetrystan_lost-in-limbo.png?f1343088405" alt="Related image"></p> text/html 2020-01-13T14:23:27+01:00 fatemehtourke.mihanblog.com Fatemeh Tourke دارایی http://fatemehtourke.mihanblog.com/post/62 <font size="4" face="Mihan-Iransans">اینکه هر روز برای شروع دوباره بخواهی بیدار شوی تنها شرط زنده ماندن است.</font><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">شاید چیزی برای از دست دادن ندارید ولی بسیار چیزها برای بدست آوردن دارید.</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">اما کسانی هستند که در زندگیتان چیزی برای از دست دادن ندارند،</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">زیرا نمی توانند چیزی را بدست بیاوردند.</font></div><div><img src="http://www.spinz.org.nz/wp-content/uploads/K.8.jpg" alt="Image result for girl&quot;"></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><br></div> text/html 2020-01-12T13:57:25+01:00 fatemehtourke.mihanblog.com Fatemeh Tourke چه کسی هستی؟ http://fatemehtourke.mihanblog.com/post/61 <font face="Mihan-Iransans" size="4">بعضی هدیه ها هستند که به شما یادآوری می کنند،چه کسی هستید؟</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">احساس می کنید تنها نیستید!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">بعضی جاها کسانی هستند که تو را می شناسند.</font></div><div><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTqk-DMLOOH9hSFc7qlZAqERWbowgbX6NfUbw92XwWPvBQ_KG3iiA&amp;s"></div><div><br></div> text/html 2020-01-08T15:01:06+01:00 fatemehtourke.mihanblog.com Fatemeh Tourke تاریکی http://fatemehtourke.mihanblog.com/post/60 <div><font size="4" face="Mihan-Iransans">بعضی شب ها هستش که میگن ای کاش صبح نشه</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">چون خورشید بعضی مواقع نمیتونه برای روشن کردن تاریکی وجودتون کافی باشه</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">اون تاریکی پشت سرتون میاد تا اینکه شما بتونید خودتونو از تاریکی </font><font face="Mihan-Iransans" size="5">نجات</font><font size="4" face="Mihan-Iransans"> بدید</font></div><div><img src="http://claudiamyersfilms.com/portfolio_frames/shadowgirl.jpg" alt="Related image"></div> text/html 2020-01-08T07:27:03+01:00 fatemehtourke.mihanblog.com Fatemeh Tourke افسانه http://fatemehtourke.mihanblog.com/post/58 <font face="Mihan-Iransans" size="4">این کاریه که می کنم</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">فقط راز هارو حل نمی کنم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">افسانه هارم از بین می برم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">از هم بازشون می کنم</font></div><div><img src="https://arsinphoto.ir/dl/2019/05/wallpaper-Graphics-feather-legend-Phoenix-bird-1-400x250.jpg" alt="Image result for ‫افسانه‬‎"></div> text/html 2020-01-01T15:59:58+01:00 fatemehtourke.mihanblog.com Fatemeh Tourke قهرمان http://fatemehtourke.mihanblog.com/post/57 <font face="Mihan-Iransans" size="4"><span class="gmail_default" style="">​</span>هیچ انسانی از ترس و تردید در امان نیست.</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">مهم نیست چقدر شجاع باشی؛<br>ولی شجاعت حرکت رو به جلو</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="4">حتی در مقابله با احتمالات نابرابر</font><br><font size="4">این تورو تبدیل به یک</font><font size="5"> قهرمان </font><font size="4">میکنه</font></font></div><div><img src="https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/59a5ee8aff7c50df36539945/1504051463317-OOYN5O5ZQI73N864YQLY/ke17ZwdGBToddI8pDm48kDEDYh4Y0JGhR6hzuwcJ44gUqsxRUqqbr1mOJYKfIPR7LoDQ9mXPOjoJoqy81S2I8N_N4V1vUb5AoIIIbLZhVYxCRW4BPu10St3TBAUQYVKcz6bs2FkMoqlrQIzq4g5ogDqXr_T7rMikH_TfPkEE4wwzGwe9KEhUq6A0DxOZf-75/14768297801_0257532275_b.jpg?format=1500w" alt="Related image"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font><div><br></div><div></div> </div> text/html 2019-12-29T19:40:00+01:00 fatemehtourke.mihanblog.com Fatemeh Tourke طبیعت معکوس http://fatemehtourke.mihanblog.com/post/56 <p><font face="Mihan-Iransans"><font size="4">زندگی ابدی...</font><font size="4">جاودانگی...</font><span style="font-size: large;">می بینی؟</span></font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Iransans">من یک هیولا نیستم ، من یک معجزه ام. </font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Iransans">دارم درباره معکوس کردن طبیعت صحبت میکنم.<br> </font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Iransans">طبیعت هرگز نمی خواست ما پرواز کنیم&nbsp;</font></p><p><font size="4" face="Mihan-Iransans">و با اینحال ما به ستاره ها رسیدیم&nbsp;</font></p><p><font size="4" face="Mihan-Iransans">و اینطور نبود که بزاریم نظم طبیعی ما رو در بند نگاه داره بلکه ازشون فراتر رفتیم. </font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Iransans">زندگی خودت رو ببین ؛ چند بار خداحافظی کردی؟ </font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Iransans">چند بار حتی فرصت نکردی خداحافظی کنی؟<br> </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans"><font size="5">&nbsp; این نسخه یک کابوسه</font><br> </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="5">&nbsp; &nbsp; حرف های من جنون آمیزه :)</font><br> </p><p><img src="http://kooch.io/wp-content/uploads/2018/03/C3F79D34-E79E-481C-8DA6-57FAA35CD328.jpeg" alt="Image result for ‫جنون‬‎"></p>