شاید بار ها و بار ها پیش اومده که ما افراد خاصی رو در زندگیمون دوست داشته باشیم

و اجازه ی ورود در زندگیمون رو بهشون میدیم 

ولی هیچوقت به این فکر کردین که بعضی از دوست داشتن ها چقدر میتونه آزار دهنده باشه؟

آره،خودت متوجه نمیشی ها،اصلا!

حتی اگر شخص مقابل هم بهت حرفی بزنه ذره ای توجه نمی کنی 

تازه شایدم ناراحت بشی اما مهم پنداشتش نمی کنی :)


بیایید به چگونگی دوست داشتن هامون بیشتر فکر کنیم 

همینطور از اینکه چه جایگاهی برای اون شخص داریم ... ؟!


نمیدونم تاحالا از اینکه کسی بیش از حد دوست داشته باشه،اذیت شدی؟

اینبار تو برام بنویس


Related image