به خورشید و گسترش نور آن سوگند،

و به ماه هنگامی که پس از آن در آید،

و به نور هنگامی که صفحه ی زمین را روشن سازد،

و به شب آن هنگام که زمین را بپوشاند،

و قسم به آسمان و کسی که آسمان را بنا کرده،

و به زمین و کسی که آن را گسترانیده

و قسم به جان آدمی و آن کس که آن را آفریده و منظم ساخته

که هرکس نفس خود را پاک و تزکیه کرده رستگار شده است...

سوره مبارکه شمس۞1-9

-----------------------------------------------------------------

وبلاگ من به آدرس  lokpok.mihanblog.com در سال 1394بنا به دلایل شخصی 

حذف گردید و توسط میهن رجیستر اداره می شود.